De USM-methode

De USM-methode voorziet in een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een serviceorganisatie z’n mensen, z’n middelen, z’n werkwijzen, en z’n services managet. USM is in te zetten bij alle dienstverlenende organisaties en afdelingen. De methode biedt een eenvoudig leerbare werkwijze, gebaseerd op bedrijfskundige principes.
Met USM komt de organisatie snel en goedkoop in control van z'n werkwijze, waardoor orde en rust ontstaat, en ruimte voor de benutting van de creatieve potentie van medewerkers.

WAAROM USM?
De USM-methode helpt de manager van een dienstverlenende organisatie om de dienstverlening onder controle te krijgen. Het is niet het dagelijks werk van die manager om zo’n gestructureerde benadering zelf te ontwikkelen. USM is de standaard daarvoor. Met USM kan een breed scala aan baten worden gerealiseerd.

WAT MAAKT USM BIJZONDER?
De USM-methode werkt niet vanuit practices (voorbeelden van praktijken van anderen), maar start bij de basis met heldere principes. Van daaruit werkt een organisatie met USM stap voor stap naar de gewenste practices toe.
Een dienstverlenende organisatie kent slechts vijf processen om alle acht workflows van een serviceorganisatie mee samen te stellen. Dit heldere en eenvoudige uitgangspunt maakt het voor elke dienstverlener mogelijk het werk onder controle te krijgen en tools effectief in te richten. Die controle opent vervolgens de deur naar service excellence en innovatie.

WAT BIEDT USM?
De USM-methode is een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een serviceorganisatie haar mensen, middelen, werkwijzen en services managet. USM levert de servicemanagement-architectuur van de serviceorganisatie, niet voor de structurering van de ingezette infrastructuur, maar voor het managen van de dienstverlening. USM levert daarvoor de bouwblokken die in het managementsysteem van iedere serviceorganisatie een rol spelen.

 

 

 

 

HOE WERKT DE USM-METHODE?
De invoering van USM gebeurt bij voorkeur stapsgewijs. Daarmee sluit de methode aan op lokale keuzes en omstandigheden. Er zijn ruwweg drie invoeringsmodellen:
[1] Lees het USM-boek en pas toe wat je geleerd hebt.
[2] Lees het boek en pas het toe na een training, zodat alle medewerkers dezelfde stip op de horizon voor ogen hebben.
[3] Lees het boek, volg de training, en zet naar behoefte externe begeleiding voor interne trekkers in, in een begeleid USM-project.

Een begeleid USM-project biedt professionele ondersteuning bij de invoering. De Stichting SURVUZ werkt daarbij vanuit de overtuiging dat de organisatie het meest leert als de interne medewerkers zelf leren de weg naar de stip op horizon af te lopen. Externe begeleiding is uitsluitend gericht op het ondersteunen van dat leerproces van de interne medewerkers.

WAAR PAS JE USM TOE?
USM is een methode voor universeel servicemanagement, ontwikkeld voor alle dienstverlenende organisaties. USM is dus geschikt voor alle vormen van facilitaire dienstverlening (ICT, gebouwenbeheer, beveiliging, personeelszaken, etc.), maar ook voor alle vormen van 'primaire' dienstverlening (telco's, gemeentes, zorginstellingen, etc.). Standaardisatie van het managementsysteem is daarbij de sleutel voor een goede integratie. Daardoor leent USM zich bij uitstek voor een OneFM-benadering (Integraal Facility Management - IFM), waar Shared Service Centers centraal staan.

WIE BEHEERT USM?
De USM-methode is door de Stichting SURVUZ ontwikkeld als standaard managementsysteem voor serviceorganisaties. De stichting beheert een ecosysteem van USM-partners, die bij hun werk gebruik maken van de USM-kennis, samen de methode voortdurend verrijken, en naar behoefte de toepassing in de praktijk bij derden ondersteunen.

 
 


Only registered users can download the attachments of this page.