USM-partners

TOPdesk
De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode. SURVUZ stelt de specificatie van USM vast, accrediteert specialisten die met de USM-methode willen werken als partner, en certificeert USM-producten en USM-experts. USM-partners (zie boven) ondersteunen de toepassing van de USM-methode met experts in diverse rollen (zie onderstaande figuur).
•    USM Invoeringspartners begeleiden de deskundige toepassing van de USM-methode door interne medewerkers, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde experts in.
•   USM Opleidingspartners verzorgen en toetsen de kennisoverdracht t.a.v. de USM-methode, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde trainers in.
•   USM Productpartners ontwikkelen nieuwe USM-producten of maken bestaande producten geschikt voor toepassing in de USM-methode. 

USM-experts kunnen de volgende rol(len) hebben:
 USM-trainers leveren de USM-opleidingsproducten aan de gebruikers.
USM-examinatoren nemen USM-examens af.
USM-coaches begeleiden de interne verandermanager bij de USM-invoering.
USM-productspecialisten begeleiden interne productbeheerders bij de inrichting van USM-producten.
USM-assessors toetsen de resultaten en de prestaties van USM-gebruikers vóór, tijdens en na de invoering.
USM Quality Controllers houden zo nodig toezicht op de gewenste gang van zaken bij een formele invoering van USM.


 

 

 

 

Wil je je als expert onderscheiden van de grote adviesorganisaties met een uniek aanbod? Bekwaam je dan in het hanteren van de USM-methode, zorg voor aanzienlijk betere resultaten in minder tijd (dus tegen lagere kosten), en lever blijvende verbeteringen af. Experts die meer affiniteit hebben met waardecreatie dan met alleen de euro's op hun factuur, kunnen zich als USM-partner aanmelden.

 

 


Only registered users can download the attachments of this page.