Het boek "De USM-methode"

De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode. De methode is gedocumenteerd in het boek "De USM-methode". USM beschrijft het standaard servicemanagementsysteem voor dienstverlenende organisaties: een sneltrein naar service excellence.

Voor serviceorganisaties die al jaren worstelen met de toepassing van best practices (zoals NEN15221 voor facilitair beheer, of ITIL voor ICT) en nodig ‘orde op zaken moeten stellen’ maakt de stichting met USM de meest recente kennis en ondersteunende instrumenten beschikbaar.

Lees de inhoudsopgave en de introductie in de USM-methode om te zien hoe een serviceorganisatie met niet meer dan 5 processen en 8 workflows al haar activiteiten voor het managen van de organisatie en de werkwijzen inricht, en de ondersteunende tooling optimaal configureert.

 

Klik op de afbeelding van het boek om naar de bestelpagina te gaan.

Lezerscommentaar: “Wat een goed leesbaar boek met een simpel beschreven proces en praktische workflows. Ook de begrippen zijn helder beschreven. Dit boek kan je gelijk ter hand nemen. Ik ben hem nu voor de tweede keer aan het lezen om de inhoud nog beter te begrijpen. Sta te trappelen om het te gebruiken…”

Only registered users can download the attachments of this page.