USM-experts

USM-experts kunnen de volgende rol(len) hebben:

  • USM-coaches begeleiden de interne verandermanager bij een USM-invoering.
  • USM-productspecialisten begeleiden interne productbeheerders bij de inrichting van USM-producten.
  • USM-assessors toetsen de resultaten en de prestaties van USM-gebruikers voor, tijdens en na de invoering.
  • USM Quality Controllers houden zo nodig toezicht op de gewenste gang van zaken bij een formele USM-invoering.
  • USM-trainers leveren de USM-opleidingsproducten aan de gebruikers.
  • USM-examinatoren nemen USM-examens af.

.
USM-experts worden uitsluitend gecertificeerd door de Stichting SURVUZ, nadat zij hebben voldaan aan de volgende eisen:

Expert-rol USM-F
training
USM-F
certificaat
USM TdC USM TdQC USM TdA USM TdT USM TdE  USM TdPS
USM-coach X  X  X          
USM Quality Controller
 X  X    X        
USM-assessor  X  X     X      
USM-trainer  X  X       X    
USM-examinator  X  X          X  
USM-productspecialist  X  X            X

LEGENDA:
TdC: Train-de-Coach
TdQC: Train-de-Quality Controller
TdA: Train-de-Assessor (per assessment)
TdT: Train-de-Trainer (per training)
TdE: Train-de-Examinator
TdPS: Train-de-Productspecialist (per product)
.