Training USM Foundation

Serviceorganisaties die hun organisatie op orde willen krijgen, kunnen gebruik maken van USM, de Universele Service Management methode. De USM-training behandelt het managementsysteem van dienstverleners. De deelnemer leert met USM praktische keuzes te maken voor het besturen van de eigen organisatie. Keuzes die nu goed onderbouwd zijn, en eenvoudig te begrijpen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op een krachtige servicemanagement-architectuur. Daardoor ontstaat inzicht en rust in de organisatie, de besturing, en de werkwijze. Dat is weer een randvoorwaarde voor een structurele verbetering van de prestaties van de organisatie. De training wordt geleverd door gecertificeerde trainers.

De training USM Foundation is te gebruiken voor alle vormen van facilitaire dienstverleners (van ICT tot gebouwenbeheer, van personeelszaken tot beveiliging en schoonmaak), maar is even goed inzetbaar voor serviceorganisaties uit het ‘primaire’ domein, dus voor gemeentes, telco’s, zorginstellingen, etc. Iedere USM-training kan worden afgestemd op de discipline van de opdrachtgever. De Stichting SURVUZ accrediteert opleidingsinstituten die USM-trainingen verzorgen, zowel in-house als opmaat voor een organisatie-verbeterstrategie, als via open inschrijvingen.

Medewerkers leren elkaar met USM beter verstaan, standaardisatie (over meerdere disciplines en organisatieonderdelen) ligt nu binnen handbereik en ondersteunende tools zijn met USM eenvoudiger en effectiever in te richten.

VOORKENNIS
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. De USM-methode is eenvoudig leerbaar.

DOELGROEP
Serviceorganisaties die op uniforme wijze willen werken, volgens de nieuwste inzichten, met een eenvoudig leerbare en logische werkwijze.
Dit zijn organisaties die streven naar Service Excellence en klantgerichtheid, en die dat met eigen medewerkers willen kunnen realiseren, zonder overmatige afhankelijkheid van externe consultants.
Deelnemers aan de training zijn zowel de managers die verantwoordelijk zijn voor het organisatie-verbeterproject, als de medewerkers die moeten leren werken in een organisatie die de USM-methode hanteert.

INHOUD EN DOELSTELLINGEN
De USM-training benadrukt de procesmatige inrichting van de serviceorganisatie en haar werkwijze, vanuit de overtuiging dat processen de kortste en efficiëntste weg naar het voor de klant relevante doel vormen. Organisaties die sterk sturen op hiërarchische of projectmatige werkwijzen – of daar zelfs hun organisatiestructuur op hebben gebaseerd – kunnen hiermee veel aan effectiviteit en efficiëntie winnen.
De Syllabus USM Foundation beschrijft in detail de structuur en opzet van de training.

DUUR EN STUDIEBELASTING
De training USM wordt in een tweedaags formaat (USM Foundation) aangeboden.

EXAMENS
Toetsing van de kennis van USM vindt plaats met het Examen USM Foundation. Het USM-Register met geslaagde kandidaten vindt u hier.

GROEPSGROOTTE
De training is geschikt voor groepen van 4-12 deelnemers.

KOSTEN EN VOORWAARDEN
De prijs van in-house trainingen is afhankelijk van het aantal deelnemers, en wordt op aanvraag verstrekt door de USM Opleidingspartners die de training leveren. Open inschrijvingen vindt u op de kalender op deze site, en bij de opleidingspartners.
Deelnemers dienen te beschikken over een exemplaar van het boek "De USM-methode".
De training wordt uitsluitend geleverd met inzet van gecertificeerde USM-trainers.
De training kan worden afgesloten met een USM-examen.
De Stichting SURVUZ is eigenaar van het copyright van het trainingsmateriaal.

Only registered users can download the attachments of this page.