Kompas voor de facilitaire regieorganisatie

De regieorganisatie is niet meer weg te denken uit het facilitaire werkveld. Veel organisaties passen dit organisatiemodel in meer of mindere mate al toe, terwijl anderen zich mogelijk oriënteren op introductie van regievoeren en uitbesteden.

De vraag is meestal niet óf er een vorm van regieorganisatie wordt ingezet, maar hoe. Binnen een regieorganisatie staat de organisatie tussen vraag (demand) en aanbod (supply) centraal. FM organiseert, beheert en evalueert. U wilt uw klant naar verwachting helpen door integraal aanbieden van diensten. Want zo voegt u waarde toe aan de core business, en daar gaat het om.

<lees verder op Kenniscentrum Facilitair Management & Gebouwenbeheer>

No votes yet