BII: Beheer van de Interne Informatievoorziening [DUTCH only]

Een bruikbaar referentiemodel om verschillende modelmatige beschrijvingen van IT service management aan te relateren kan worden gevonden in het model Beheer van de Interne Informatievoorziening (BII). In dit model zijn de basisprocessen in de informatievoorziening logisch gegroepeerd in organisatie-processen, informatie-beheer processen en de processen rond de levering van informatie-diensten. In dit eenvoudige model vind u aanknopingspunten voor de meeste andere modellen en processen die hier worden beschreven. Het begrip service staat centraal in deze beschouwing van de interne informatievoorziening. Het model is gedefinieerd in termen van processen, en biedt een kapstok voor de discussie over vele andere procesmodellen die van nut zijn bij de inrichting van het beheer van de informatietechnologie. Uitgebreide documentatie over BII kunt u vinden in het IT Beheer Jaarboek 1998.