Agile Service Management en Evolutie

In de afgelopen drie decennia heeft zich een opvallende kentering in het domein van de informatievoorziening voltrokken. Van een technologisch gericht vakgebied, waarbij applicaties en infrastructuur centraal stonden, is de stap naar ICT als dienstverleningsmodel gezet. Althans, dat zeggen de leerboeken. De praktijk is helaas anders. Gelukkig kan dat met beperkte inspanning worden opgelost.

<Lees de volledige column op LinkedIN>

No votes yet