USM-training

De USM-methode wordt met de volgende trainingen ondersteund.

USM FOUNDATION
De tweedaagse training USM Foundation, voor wie zich grondig wil verdiepen in de USM-methode. Met deze basistraining leren deelnemers hoe op eenvoudige wijze de organisatiebesturing kan worden ingericht met niet meer dan 5 processen en 8 workflows.

USM-EXAMENTRAINING
De USM-examentraining van één dagdeel, om deelnemers optimaal voor te bereiden op het USM Foundation examen. De examentraining omvat een herhaling van de stof en een online oefening met examenvragen.

USM GEDRAGSMANAGEMENT MET OBM
De ééndaagse training USM Gedragsmanagement met OBM, waarin managers leren hoe ze gedragsbeïnvloeding volgens de OBM-methode kunnen inzetten. Bedoeld voor zowel proces- als lijnmanagers en - coördinatoren in een organisatie die USM toepast.

TEKSTSTRATEGIE VOOR USM
De training Tekststrategie voor USM bestaat uit twee dagen praktijk en een online training. Hoe goed de organisatie met USM ook leert presteren, als medewerkers daarbij niet goed communiceren is het effect niet optimaal. Met de methode voor Tekststrategie leren medewerkers gestructureerd na te denken over hun communicatie vóórdat ze daaraan beginnen. De training behandelt een eenvoudig leerbare werkwijze om op tal van plaatsen in de USM-werkwijze de communicatie te verbeteren, zodat blije lezers ook blije klanten en blije collega's worden.

OPLEIDERS
USM-trainingen worden uitsluitend geleverd door geaccrediteerde opleidingsinstituten. Deze opleiders werken uitsluitend met gecertificeerde USM-trainers, die weer het erkende USM-trainingsmateriaal gebruiken. Op die manier borgt SURVUZ de kwaliteit van de USM-trainingen.

ONDERWIJS
HBO-instellingen en ROC's die hun curriculum ICT of Facility Management structureel willen verbeteren, kunnen in overleg met de stichting SURVUZ gebruik maken van de USM-methode en de USM-producten. De uitstroom van studenten sluit aanzienlijk beter aan op de behoefte van werkgevers als studenten een degelijk inzicht hebben in de manier waarop ze hun verworven vaardigheden effectief kunnen inzetten in de dienstverlening van hun werkgevers.