Stichting SURVUZ: beheerder van de USM-methode

Stichting SURVUZ is de beheerder van de USM-methode, de laatste stap in de evolutie van servicemanagementsystemen.

USM voorziet in een standaard managementsysteem waarmee een serviceorganisatie z’n werkwijze integraal managet met niet meer dan 5 processen en 8 simpel automatiseerbare workflows. De methode is toepasbaar voor iedere vorm van dienstverlening, van ICT tot gebouwenbeheer, van een gemeente tot een telefoniebedrijf.

USM levert de perfecte support voor moderne servicemanagement-aanpakken zoals enterprise service management, OneFM en Integrated facility Management (IFM). Met de USM-producten krijgt u de beschikking over tal van hulpmiddelen voor de serviceorganisatie.

U vindt alle informatie over USM op de USM-portal. In de USM-video van 75 seconden herkent u tal van praktijkproblemen. Al die problemen kunnen voorkomen worden als er tijdig met een managementsysteem wordt gewerkt. Meestal is dat duur, en vergt het veel externe inzet. Niet met USM. Met USM leert u zélf uw problemen de baas te worden, in korte tijd, op eigen kracht, en met minimale kosten.